Array ( [id_cms_category] => 1 [position] => 2 [indexation] => 0 [meta_description] => Általános Szerződési Feltételek [meta_keywords] => Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) [meta_title] => T E R M E N I Ș I C O N D I Ț I I [head_seo_title] => [link_rewrite] => t-e-r-m-e-n-i-i-c-o-n-d-i-i-i [content] =>

 

 

 

L A R A  M O B C E N T E R  S.R.L.

 

T E R M E N I  Ș I  C O N D I Ț I I

 

 

I.             Despre mobcenter.ro

Serviciul www.mobcenter.ro este oferit de Societatea Lara Mobcenter S.R.L., cu sediul situat în municipiul Satu Mare, C.U.I. RO 32861289, avand contul bancar nr. RO98BTRLRONCRT0361203001 cont în lei si RO48BTRLEURCRT0361203001 cont în euro, deschis la Banca Transilvania Carei, tel. 0733060976, email. info@mobcenter.ro, avand obiect de activitate 4791 comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet.

Mobcenter.ro este un serviciu e-commerce care ofera utilizatorilor sai posibilitatea de a intra in posesia produselor afisate. Achizitia produselor se face pe baza comenzilor primite prin site sau telefon

Ne puteți contacta prin următoarele mijloace:

1.    Prin poștă la adresa de corespondență: municipiul Satu Mare, str. Ioan Slavici, nr. 72/A, județul Satu Mare, cod poștal 440042

2.    Prin e-mail la următoarele adrese: info@mobcenter.ro

3.    Prin telefon la numărul: 0733060976

 

II.            Proprietate intelectuală

Conținutul și designul www.mobcenter.ro., precum și orice alt material având legătură cu acesta trimis de dvs. prin e-mail sau furnizat către dvs. prin orice altă modalitate ( de exemplu: articole, design, descriere produse și ore alte materiale), aparțin Societății Lara Mobcenter S.R.L. și colaboratorilor săi -acolo unde acest lucru este specificat în mod expres și sunt protejate de legislația în vigoare privind proprietatea intelectuală- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturi conexe, republicată.

Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele www.mobcenter.ro fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă din partea Societății Lara Mobcenter S.R.L.

Nu puteți folosi cadre ( frames în sensul limbajului HTML) sau tehnici de încadrare (framing

techniques in sensul limbajului HTML) pentru mărci, logo-uri sau alte informații protejate de legea copy-rightului (inclusiv imagini, texte, interfețe, formulare) ale www.mobcenter.ro fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă din partea Societății Lara Mobcenter  S.R.L.

Este permisă crearea limitată, revocabilă și neexclusivă a hiperlinkurilor către pagina de index a www.mobcenter.ro , atâta timp cât această acțiune nu prezintă serviciul www.mobcenter.ro într-o lumina falsă, înșelătoare, derogatorie sau ofensivă.

Nu puteți folosi logo-ul firmei sau alte proprietăți grafice sau mărci ca parte a hyperlinkurilor fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă, din partea Societății Lara Mobcenter S.R.L.

 

 

 

 

III.          Încălcarea dreptului de autor

În cazul în care consideraţi că un material de pe site-ul www.mobcenter.ro vă încalcă drepturile sau vă lezează în vreun fel, vă rugăm să ne scrieţi la  adresa de e-mail: info@mobcenter.ro, iar administratorii Societății Lara Mobcenter S.R.L. vor lua măsurile care se impun în conformitate cu dispoziţiile legale.

IV.          Confidențialitate privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și modul de gestionare a acestora. Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 privind protecţia datelor personale – GDPR (General Data Protection Regulation) a devenit aplicabil începând cu data de 25 mai 2018. Acesta:

-Schimbă modul în care companiile pot utiliza datele personale pentru cercetări de piaţă specifice, axate pe consumator;

-Redefineşte datele personale stabilind că acestea sunt constituite din  orice informaţie care permite indentificarea unui individ;

oferă mai multe drepturi persoanelor;

-Reformulează modul în care companiile pot solicita şi utiliza datele personale în scop comercial.

Regulamentul 679/2016 definește expres noțiunile de ”date cu caracter personal” și ”prelucrare”. Astfel, prin „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, „persoana vizată” este  o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) este singura autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă și independentă față de orice altă autoritate a administrației publice, ca și față de orice persoană fizică sau juridică din domeniul privat, care are atribuții de control, investigații și supraveghere în domeniul protecției datelor.

Oficiul Responsabilului cu Protecția Datelor Personale este structura specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fără personalitate juridică, care exercită îndrumarea, coordonarea și monitorizarea aplicării unitare a legislației în domeniul protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul structurilor M.A.I.

În principiu competența aparține autorității de supraveghere din statul în care operatorul îs are sediul principal.

administrație centrală în Uniune, locul în care se desfășoară principalele activități de prelucrare în Uniune.

Aplicabilitate

Regulamentul este aplicabil prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și neautomatizate. Aplicarea Regulamentului se întinde asupra prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităților unui sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii. De asemenea, Regulamentul se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale unor persoane vizate care se află în Uniune de către un operator sau o persoană împuternicită de operator care nu este stabilit(ă) în Uniune, atunci când activitățile de prelucrare sunt legate de:

(a) oferirea de bunuri sau servicii unor persoane vizate din Uniune;

(b) monitorizarea comportamentului lor, dacă acesta se manifestă în cadrul Uniunii.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal vizează:

1.    Informarea persoanei vizate

Prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să se facă într-un mod echitabil și transparent față de persoana vizată iar colectarea datelor trebuie realizată în scopuri determinate și explicite. Astfel, în momentul în care vă este cerut acordul pentru prelucrarea datelor sau în momentul în care aceste date sunt colectate prin acordul cu privire la prezentele termene și condiții recunoașteți că vi s-a făcut o informare corectă si completă cu privire la scopul și limitele în care aceste informații vor fi utilizate.

2.    Obținerea consimțământului de la persoana ale cărei date se prelucrează sau urmează să se prelucreze.

Dvs., prin bifarea căsuței termeni și condiții în dreptul căreia  există mențiunea expresă de acordare a consimțământului, vă dați, expres și fără echivoc, acest consimțământ pentru prelucrarea oricăror date cu caracter personal indiferent de modalitatea în care aceste date au fost obținute.

O noutate introdusă de Regulamentul 679/2016 o reprezintă, din punctul de vedere al consimțământului, dreptul persoanei de a i se șterge datele (”dreptul de a fi uitat”) și dreptul de a vă.

Beneficiaţi de dreptul de acces, intervenţie, rectificare şi portare cu privire la datele pe care ni le furnizaţi, să limitaţi prelucrarea realizată de noi şi chiar să solicitaţi ştergerea datelor. Menţionăm că intervenţia asupra datelor pe care ni le-aţi furnizat, precum și solicitarea de a le șterge poate fi de natură să împiedice formularea unui răspuns la solicitările dumneavoastră. În acest caz societatea Lara Mobcenter S.R.L. este exonerată de răspundere.

Dacă sunteţi nemulţumit, aveţi posibilitatea să vă adresaţi cu o plângere la A.N.S.P.D.C.P., dar și de a formula o acțiune în instanță.

 

 

V.           ÎNREGISTRAREA CA UTILIZATOR

Site-ul www.mobcenter.ro poate fi accesat in mod gratuit, iar simpla navigare in paginile acestuia nu este conditionata de inregistrarea ca utilizator (crearea unui cont de utilizator pe Site). Pentru a beneficia insa de anumite servicii oferite de Site, precum achizitionarea produselor oferite de acesta, primirea newsletterului www.laramob.ro sau verificarea situatiei unor comenzi proprii, va trebui sa va inregistrati ca utilizator (sa va creati un cont de utilizator pe Site). Inregistrarea ca utilizator presupune acceptarea prealabila de catre dvs. a Termenilor si Conditiilor de utilizare a www.laramob.ro si a Politicii de Confidentialitate a acestuia. Aceste reglementari constituie baza contractuala a raporturilor dintre utilizatori si Societate.
Intrucat prevederile Termenilor si Conditiilor de utilizare si ai Politicii de Confidentialitate pot fi modificate, va rugam sa le revedeti periodic. In conditiile in care nu veti mai fi de acord cu prevederile acestora, va rugam sa nu mai accesati/folositi serviciile www.mobcenter.ro. 
Daca folositi acest Site, sunteti responsabili cu privire la pastrarea confidentialitatii datelor de acces in contul dvs. de utilizator, creat pe Site si sunteti de acord sa va asumati responsabilitatea pentru toate activitatile efectuate din contul dvs. de utilizator, creat pe Site.
www.mobcenter.ro poate vinde produse pentru copii sub 14 (paisprezece) ani, dar le vinde adultilor, care sunt autorizati sa efectueze plati online cu cardul sau prin orice alta metoda de plata acceptata de
www.mobcenter.ro Daca aveti mai putin de 14 (paisprezece) ani, puteti achizitiona produsele www.mobcenter.ro numai cu ajutorul unui parinte sau tutore. 
www.mobcenter.ro isi rezerva dreptul de a inchide conturi de utilizatori, de a modifica sau elimina texte, imagini, hyperlinkuri, sau de a refuza vanzarea de produse, la propria sa discretie. 

 

VI.    Procedura de cumpărare

Prin lansarea unei comenzi pe site-ul www.mobcenter.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare ( e-mail, SMS, telefon) prin care Vânzătorul își  derulează operațiunile pe site.

      Vânzătorul va informa Cumpărătorul, prin mesaje distincte, înregistrarea (preluarea) comenzii, respectiv confirmarea

      Dacă Vânzătorul confirmă explicit o comandă, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare scrisă (e-mail, SMS) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urmă.

     Comanda se consideră validă numai după confirmarea de către Vânzător a disponibilității stocului, a prețului precum și a caracteristicilor produselor respectiv a serviciilor solicitate de Cumpărător.

În lipsa unei confirmări exprese din partea Vânzătorului, prezentele termene și condiții generale de vânzare vor sta la baza Contractului încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător, și documentele fiscale. (Factura de marfă și respectiv Factura de servicii).

 

VII  Prețul vânzării

            Prețul vânzării constă în prețul  Produselor, respectiv prestării Serviciilor, cuprins în comanda validată prin confirmarea de către Vânzător, precum și în contractul de vânzare cumpărare încheiat între părți.

Cu toate acestea, Societatea Lara Mobcenter S.R.L. atenționează asupra faptului că există cazuri când, ca urmare a unor disfuncționalități ale SITE- ului sau erori, prețul afișat pe SITE poate să nu fie cel real. În aceste cazuri, Vânzătorul va informa Cumpărătorul asupra prețului corect, menționându-l în cuprinsul confirmării comenzii.

 

VIII  Modalități de plată

Prețul produsului  poate fi efectuat printr-una dintre următoarele modalități,  în funcție de opțiunea clientului:

- transfer bancar/ordin de plată (în baza facturii emise de către Vânzător);

- numerar înainte de  livrare, nu acceptăm plata ulterioară a mărfii. Există o singură excepție în situația în care livrarea se face prin intermediul firmei de curierat DPD.

 

IX  Modalitatea de livrare

Livrarea se realizează la adresa de livrare definită de către Client în formularul de comandă, utilizând curieratul extern sau echipa internă de livrare. Produsele se află în ambalajul original, sigilat, al producătorului și sunt asigurate pe tot parcursul transportului, până la livrare.

Toate produsele Vânzătorului se livrează demontate (cu excepția produselor realizate dintr-o singură componentă), în colete, pentru a putea fi transportate în siguranță.

Cumpărătorul are posibilitatea să desfacă și să verifice din punct de vedere cantitativ și calitativ coletele, pe baza etichetării acestora, să desfacă și să verifice, integritatea coletelor fragile precum și a componentelor fragile ambalate (ex: piese din sticlă), numai în situația în care marfa este livrată în altă modalitate decât prin intermediul firmei de curierat DPD, adică prin mijlocirea transportatorilor noștri.

În situația  constatării unor deteriorări la ambalaj, se va încheia un proces-verbal documentat cu poze, care va purta şi semnătura conducătorului auto care a efectuat transportul, precum și  indicarea datelor de identificare ale acestuia (marca autovehiculului, culoarea, numărul de înmatriculare și seria șasiu) și, respectiv datele personale ale conductorului auto. (seria și numărul cărții de identitate, numele complet al acestuia și adresa de domiciliu, codul numeric personal)

  Vânzătorul este obligat să demonstreze Cumpărătorului, la cererea acestuia, modul de utilizare și funcționare a produselor cumpărate, prin scheme și instrucțiuni de montaj.

 Vânzătorul va anunța Cumpărătorul cu privire la termenul estimat de finalizare a livrării.

Vânzătorul, în cazul în care nu poate executa Contractul motivat de faptul că produsul sau serviciul nu este/nu mai este disponibil, va informa Cumpărătorul despre aceasta indisponibilitate, urmând ca sumele de bani achitate de către Cumpărător pentru produsul sau serviciul indisponibil să fie rambursate în termen de maximum 30 de zile calendaristice.

Termenele de livrare sunt afișate pe site la fiecare produs și variază în funcție de produs. În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare, Vânzătorul va anunța Cumpărătorul cu privire la termenul estimat de finalizare a livrării.

În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, a respingerii de către banca emitentă a cardului sau a tranzacției, a invalidării tranzacției de către procesatorul de carduri, Vânzătorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, fără ca acest lucru să se considere o încălcare a Contractului.

 

 

X  Returnare a produselor

Potrivit legislației în vigoare, Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris Vânzătorului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului cu suportarea cheltuielilor de returnare.

Clientul este informat asupra faptului că, în cazul în care produsele a căror returnare prezintă urme de uzură, zgârieturi, lovituri, șocuri mecanice sau, după caz, electrice, accesorii lipsă, certificate de garanție lipsă, Vânzătorul își rezervă dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o sumă din valoarea produsului, sumă ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse.

 În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se va face în cel mult 14 de zile de la data solicitării returului, sub beneficiul receptiei cantitative si calitative a returului, conform prezentei politici, prin aceeași metodă de plată. 

Livrarea, transportul și/sau montajul sunt servicii distincte, oferite de către noi, ce comportă opțiunea Cumpărătorului și plata unui preț.

Livrarea, transportul și/sau montajul nu sunt servicii standard. Pentru serviciul de retur al bunurilor, sunt exceptate de la exercitarea acestuia serviciile de: livrare, transport și/sau montaj al produselor dacă Cumpărătorul a exprimat în prealabil acordul expres pentru executarea acestora.

Sunt exceptate de la exercitarea dreptului de retur produsele realizate după specificațiile și instrucțiunile Cumpărătorului sau personalizate distinct pentru acesta, produsele care se pot deteriora sau degrada rapid, produsele ce sunt parte a unui ansamblu și nu pot fi, prin natura acestora, separate de celelalte elemente componente.

 

XI  Garantare a produselor

Societatea Lara Mobcenter.ro.S.R.L. acordă garanţie care începe de la data livrării produselor astfel: mobilier și decorațiuni - 12 luni (pentru deficiențe calitative).

Dacă durata medie de utilizare a produselor este mai mică de 12 de luni, garanția se reduce la durata de utilizare. În această perioadă, dacă deficiențele nu sunt imputabile Cumpărătorului, Vânzătorul își asumă responsabilitatea reparării sau înlocuirii produsului pe cheltuiala sa. După efectuarea livrării Cumpărătorul nu mai poate invoca deficiențe cantitative sau deficiențe pe care, în mod rezonabil, nu putea să nu le vadă la momentul livrării (ciobituri, zgârieturi, rosături, fire trase, componente îndoite, pete de murdărie etc.). Spargerea produselor sau componentelor din sticlă sau zgârierea produselor după recepție sunt riscuri asumate integral de Cumpărător.

Societatea Lara Mobcenter S.R.L. nu poate fi trasă la răspundere pentru eventualele neconformități dintre produsele personalizate, de exemplu stofa sau baițul cerut de client,  și mostrele trimise prin poștă sau curierat.

 

 

XII Cookie

Pentru a îmbunătăti continuu experiența clientilor nostri, site-ul nostru foloseste cookie-uri, al caror scop este de a ne semnala vizita dumneavoastra pe site. Aceste cookie-uri aparținând unei terțe părti ne ajută pentru o mai bună targetare a publicității, pentru a arata reclame cat mai relevante, in functie de interesele dvs. pe site-ul nostru. Acesta publicitate ar putea fi sub forma unei reclame pe pagina de rezultate de cautare Google, sau un site din reteaua Google Display.

  Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informatii despre conținutul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setam cookie-uri anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea bazata pe aceasta informatie.

În conformitate cu politica de confidențialitate oferită de Google, vă puteti seta preferințele pentru modul in care Google face publicitate folosind pagina Google Ad Preferences, si, daca doriți, aveti posibilitatea să renuntati în întregime la publicitatea bazata pe interese prin setarile de cookie-uri sau prin folosirea permanenta a unui plugin de browser.

 

 

[id] => 3 ) 1

 

 

 

L A R A  M O B C E N T E R  S.R.L.

 

T E R M E N I  Ș I  C O N D I Ț I I

 

 

I.             Despre mobcenter.ro

Serviciul www.mobcenter.ro este oferit de Societatea Lara Mobcenter S.R.L., cu sediul situat în municipiul Satu Mare, C.U.I. RO 32861289, avand contul bancar nr. RO98BTRLRONCRT0361203001 cont în lei si RO48BTRLEURCRT0361203001 cont în euro, deschis la Banca Transilvania Carei, tel. 0733060976, email. info@mobcenter.ro, avand obiect de activitate 4791 comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet.

Mobcenter.ro este un serviciu e-commerce care ofera utilizatorilor sai posibilitatea de a intra in posesia produselor afisate. Achizitia produselor se face pe baza comenzilor primite prin site sau telefon

Ne puteți contacta prin următoarele mijloace:

1.    Prin poștă la adresa de corespondență: municipiul Satu Mare, str. Ioan Slavici, nr. 72/A, județul Satu Mare, cod poștal 440042

2.    Prin e-mail la următoarele adrese: info@mobcenter.ro

3.    Prin telefon la numărul: 0733060976

 

II.            Proprietate intelectuală

Conținutul și designul www.mobcenter.ro., precum și orice alt material având legătură cu acesta trimis de dvs. prin e-mail sau furnizat către dvs. prin orice altă modalitate ( de exemplu: articole, design, descriere produse și ore alte materiale), aparțin Societății Lara Mobcenter S.R.L. și colaboratorilor săi -acolo unde acest lucru este specificat în mod expres și sunt protejate de legislația în vigoare privind proprietatea intelectuală- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturi conexe, republicată.

Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele www.mobcenter.ro fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă din partea Societății Lara Mobcenter S.R.L.

Nu puteți folosi cadre ( frames în sensul limbajului HTML) sau tehnici de încadrare (framing

techniques in sensul limbajului HTML) pentru mărci, logo-uri sau alte informații protejate de legea copy-rightului (inclusiv imagini, texte, interfețe, formulare) ale www.mobcenter.ro fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă din partea Societății Lara Mobcenter  S.R.L.

Este permisă crearea limitată, revocabilă și neexclusivă a hiperlinkurilor către pagina de index a www.mobcenter.ro , atâta timp cât această acțiune nu prezintă serviciul www.mobcenter.ro într-o lumina falsă, înșelătoare, derogatorie sau ofensivă.

Nu puteți folosi logo-ul firmei sau alte proprietăți grafice sau mărci ca parte a hyperlinkurilor fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă, din partea Societății Lara Mobcenter S.R.L.

 

 

 

 

III.          Încălcarea dreptului de autor

În cazul în care consideraţi că un material de pe site-ul www.mobcenter.ro vă încalcă drepturile sau vă lezează în vreun fel, vă rugăm să ne scrieţi la  adresa de e-mail: info@mobcenter.ro, iar administratorii Societății Lara Mobcenter S.R.L. vor lua măsurile care se impun în conformitate cu dispoziţiile legale.

IV.          Confidențialitate privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și modul de gestionare a acestora. Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 privind protecţia datelor personale – GDPR (General Data Protection Regulation) a devenit aplicabil începând cu data de 25 mai 2018. Acesta:

-Schimbă modul în care companiile pot utiliza datele personale pentru cercetări de piaţă specifice, axate pe consumator;

-Redefineşte datele personale stabilind că acestea sunt constituite din  orice informaţie care permite indentificarea unui individ;

oferă mai multe drepturi persoanelor;

-Reformulează modul în care companiile pot solicita şi utiliza datele personale în scop comercial.

Regulamentul 679/2016 definește expres noțiunile de ”date cu caracter personal” și ”prelucrare”. Astfel, prin „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, „persoana vizată” este  o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) este singura autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă și independentă față de orice altă autoritate a administrației publice, ca și față de orice persoană fizică sau juridică din domeniul privat, care are atribuții de control, investigații și supraveghere în domeniul protecției datelor.

Oficiul Responsabilului cu Protecția Datelor Personale este structura specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fără personalitate juridică, care exercită îndrumarea, coordonarea și monitorizarea aplicării unitare a legislației în domeniul protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul structurilor M.A.I.

În principiu competența aparține autorității de supraveghere din statul în care operatorul îs are sediul principal.

administrație centrală în Uniune, locul în care se desfășoară principalele activități de prelucrare în Uniune.

Aplicabilitate

Regulamentul este aplicabil prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și neautomatizate. Aplicarea Regulamentului se întinde asupra prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităților unui sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii. De asemenea, Regulamentul se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale unor persoane vizate care se află în Uniune de către un operator sau o persoană împuternicită de operator care nu este stabilit(ă) în Uniune, atunci când activitățile de prelucrare sunt legate de:

(a) oferirea de bunuri sau servicii unor persoane vizate din Uniune;

(b) monitorizarea comportamentului lor, dacă acesta se manifestă în cadrul Uniunii.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal vizează:

1.    Informarea persoanei vizate

Prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să se facă într-un mod echitabil și transparent față de persoana vizată iar colectarea datelor trebuie realizată în scopuri determinate și explicite. Astfel, în momentul în care vă este cerut acordul pentru prelucrarea datelor sau în momentul în care aceste date sunt colectate prin acordul cu privire la prezentele termene și condiții recunoașteți că vi s-a făcut o informare corectă si completă cu privire la scopul și limitele în care aceste informații vor fi utilizate.

2.    Obținerea consimțământului de la persoana ale cărei date se prelucrează sau urmează să se prelucreze.

Dvs., prin bifarea căsuței termeni și condiții în dreptul căreia  există mențiunea expresă de acordare a consimțământului, vă dați, expres și fără echivoc, acest consimțământ pentru prelucrarea oricăror date cu caracter personal indiferent de modalitatea în care aceste date au fost obținute.

O noutate introdusă de Regulamentul 679/2016 o reprezintă, din punctul de vedere al consimțământului, dreptul persoanei de a i se șterge datele (”dreptul de a fi uitat”) și dreptul de a vă.

Beneficiaţi de dreptul de acces, intervenţie, rectificare şi portare cu privire la datele pe care ni le furnizaţi, să limitaţi prelucrarea realizată de noi şi chiar să solicitaţi ştergerea datelor. Menţionăm că intervenţia asupra datelor pe care ni le-aţi furnizat, precum și solicitarea de a le șterge poate fi de natură să împiedice formularea unui răspuns la solicitările dumneavoastră. În acest caz societatea Lara Mobcenter S.R.L. este exonerată de răspundere.

Dacă sunteţi nemulţumit, aveţi posibilitatea să vă adresaţi cu o plângere la A.N.S.P.D.C.P., dar și de a formula o acțiune în instanță.

 

 

V.           ÎNREGISTRAREA CA UTILIZATOR

Site-ul www.mobcenter.ro poate fi accesat in mod gratuit, iar simpla navigare in paginile acestuia nu este conditionata de inregistrarea ca utilizator (crearea unui cont de utilizator pe Site). Pentru a beneficia insa de anumite servicii oferite de Site, precum achizitionarea produselor oferite de acesta, primirea newsletterului www.laramob.ro sau verificarea situatiei unor comenzi proprii, va trebui sa va inregistrati ca utilizator (sa va creati un cont de utilizator pe Site). Inregistrarea ca utilizator presupune acceptarea prealabila de catre dvs. a Termenilor si Conditiilor de utilizare a www.laramob.ro si a Politicii de Confidentialitate a acestuia. Aceste reglementari constituie baza contractuala a raporturilor dintre utilizatori si Societate.
Intrucat prevederile Termenilor si Conditiilor de utilizare si ai Politicii de Confidentialitate pot fi modificate, va rugam sa le revedeti periodic. In conditiile in care nu veti mai fi de acord cu prevederile acestora, va rugam sa nu mai accesati/folositi serviciile www.mobcenter.ro. 
Daca folositi acest Site, sunteti responsabili cu privire la pastrarea confidentialitatii datelor de acces in contul dvs. de utilizator, creat pe Site si sunteti de acord sa va asumati responsabilitatea pentru toate activitatile efectuate din contul dvs. de utilizator, creat pe Site.
www.mobcenter.ro poate vinde produse pentru copii sub 14 (paisprezece) ani, dar le vinde adultilor, care sunt autorizati sa efectueze plati online cu cardul sau prin orice alta metoda de plata acceptata de
www.mobcenter.ro Daca aveti mai putin de 14 (paisprezece) ani, puteti achizitiona produsele www.mobcenter.ro numai cu ajutorul unui parinte sau tutore. 
www.mobcenter.ro isi rezerva dreptul de a inchide conturi de utilizatori, de a modifica sau elimina texte, imagini, hyperlinkuri, sau de a refuza vanzarea de produse, la propria sa discretie. 

 

VI.    Procedura de cumpărare

Prin lansarea unei comenzi pe site-ul www.mobcenter.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare ( e-mail, SMS, telefon) prin care Vânzătorul își  derulează operațiunile pe site.

      Vânzătorul va informa Cumpărătorul, prin mesaje distincte, înregistrarea (preluarea) comenzii, respectiv confirmarea

      Dacă Vânzătorul confirmă explicit o comandă, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare scrisă (e-mail, SMS) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urmă.

     Comanda se consideră validă numai după confirmarea de către Vânzător a disponibilității stocului, a prețului precum și a caracteristicilor produselor respectiv a serviciilor solicitate de Cumpărător.

În lipsa unei confirmări exprese din partea Vânzătorului, prezentele termene și condiții generale de vânzare vor sta la baza Contractului încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător, și documentele fiscale. (Factura de marfă și respectiv Factura de servicii).

 

VII  Prețul vânzării

            Prețul vânzării constă în prețul  Produselor, respectiv prestării Serviciilor, cuprins în comanda validată prin confirmarea de către Vânzător, precum și în contractul de vânzare cumpărare încheiat între părți.

Cu toate acestea, Societatea Lara Mobcenter S.R.L. atenționează asupra faptului că există cazuri când, ca urmare a unor disfuncționalități ale SITE- ului sau erori, prețul afișat pe SITE poate să nu fie cel real. În aceste cazuri, Vânzătorul va informa Cumpărătorul asupra prețului corect, menționându-l în cuprinsul confirmării comenzii.

 

VIII  Modalități de plată

Prețul produsului  poate fi efectuat printr-una dintre următoarele modalități,  în funcție de opțiunea clientului:

- transfer bancar/ordin de plată (în baza facturii emise de către Vânzător);

- numerar înainte de  livrare, nu acceptăm plata ulterioară a mărfii. Există o singură excepție în situația în care livrarea se face prin intermediul firmei de curierat DPD.

 

IX  Modalitatea de livrare

Livrarea se realizează la adresa de livrare definită de către Client în formularul de comandă, utilizând curieratul extern sau echipa internă de livrare. Produsele se află în ambalajul original, sigilat, al producătorului și sunt asigurate pe tot parcursul transportului, până la livrare.

Toate produsele Vânzătorului se livrează demontate (cu excepția produselor realizate dintr-o singură componentă), în colete, pentru a putea fi transportate în siguranță.

Cumpărătorul are posibilitatea să desfacă și să verifice din punct de vedere cantitativ și calitativ coletele, pe baza etichetării acestora, să desfacă și să verifice, integritatea coletelor fragile precum și a componentelor fragile ambalate (ex: piese din sticlă), numai în situația în care marfa este livrată în altă modalitate decât prin intermediul firmei de curierat DPD, adică prin mijlocirea transportatorilor noștri.

În situația  constatării unor deteriorări la ambalaj, se va încheia un proces-verbal documentat cu poze, care va purta şi semnătura conducătorului auto care a efectuat transportul, precum și  indicarea datelor de identificare ale acestuia (marca autovehiculului, culoarea, numărul de înmatriculare și seria șasiu) și, respectiv datele personale ale conductorului auto. (seria și numărul cărții de identitate, numele complet al acestuia și adresa de domiciliu, codul numeric personal)

  Vânzătorul este obligat să demonstreze Cumpărătorului, la cererea acestuia, modul de utilizare și funcționare a produselor cumpărate, prin scheme și instrucțiuni de montaj.

 Vânzătorul va anunța Cumpărătorul cu privire la termenul estimat de finalizare a livrării.

Vânzătorul, în cazul în care nu poate executa Contractul motivat de faptul că produsul sau serviciul nu este/nu mai este disponibil, va informa Cumpărătorul despre aceasta indisponibilitate, urmând ca sumele de bani achitate de către Cumpărător pentru produsul sau serviciul indisponibil să fie rambursate în termen de maximum 30 de zile calendaristice.

Termenele de livrare sunt afișate pe site la fiecare produs și variază în funcție de produs. În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare, Vânzătorul va anunța Cumpărătorul cu privire la termenul estimat de finalizare a livrării.

În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, a respingerii de către banca emitentă a cardului sau a tranzacției, a invalidării tranzacției de către procesatorul de carduri, Vânzătorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, fără ca acest lucru să se considere o încălcare a Contractului.

 

 

X  Returnare a produselor

Potrivit legislației în vigoare, Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris Vânzătorului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului cu suportarea cheltuielilor de returnare.

Clientul este informat asupra faptului că, în cazul în care produsele a căror returnare prezintă urme de uzură, zgârieturi, lovituri, șocuri mecanice sau, după caz, electrice, accesorii lipsă, certificate de garanție lipsă, Vânzătorul își rezervă dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o sumă din valoarea produsului, sumă ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse.

 În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se va face în cel mult 14 de zile de la data solicitării returului, sub beneficiul receptiei cantitative si calitative a returului, conform prezentei politici, prin aceeași metodă de plată. 

Livrarea, transportul și/sau montajul sunt servicii distincte, oferite de către noi, ce comportă opțiunea Cumpărătorului și plata unui preț.

Livrarea, transportul și/sau montajul nu sunt servicii standard. Pentru serviciul de retur al bunurilor, sunt exceptate de la exercitarea acestuia serviciile de: livrare, transport și/sau montaj al produselor dacă Cumpărătorul a exprimat în prealabil acordul expres pentru executarea acestora.

Sunt exceptate de la exercitarea dreptului de retur produsele realizate după specificațiile și instrucțiunile Cumpărătorului sau personalizate distinct pentru acesta, produsele care se pot deteriora sau degrada rapid, produsele ce sunt parte a unui ansamblu și nu pot fi, prin natura acestora, separate de celelalte elemente componente.

 

XI  Garantare a produselor

Societatea Lara Mobcenter.ro.S.R.L. acordă garanţie care începe de la data livrării produselor astfel: mobilier și decorațiuni - 12 luni (pentru deficiențe calitative).

Dacă durata medie de utilizare a produselor este mai mică de 12 de luni, garanția se reduce la durata de utilizare. În această perioadă, dacă deficiențele nu sunt imputabile Cumpărătorului, Vânzătorul își asumă responsabilitatea reparării sau înlocuirii produsului pe cheltuiala sa. După efectuarea livrării Cumpărătorul nu mai poate invoca deficiențe cantitative sau deficiențe pe care, în mod rezonabil, nu putea să nu le vadă la momentul livrării (ciobituri, zgârieturi, rosături, fire trase, componente îndoite, pete de murdărie etc.). Spargerea produselor sau componentelor din sticlă sau zgârierea produselor după recepție sunt riscuri asumate integral de Cumpărător.

Societatea Lara Mobcenter S.R.L. nu poate fi trasă la răspundere pentru eventualele neconformități dintre produsele personalizate, de exemplu stofa sau baițul cerut de client,  și mostrele trimise prin poștă sau curierat.

 

 

XII Cookie

Pentru a îmbunătăti continuu experiența clientilor nostri, site-ul nostru foloseste cookie-uri, al caror scop este de a ne semnala vizita dumneavoastra pe site. Aceste cookie-uri aparținând unei terțe părti ne ajută pentru o mai bună targetare a publicității, pentru a arata reclame cat mai relevante, in functie de interesele dvs. pe site-ul nostru. Acesta publicitate ar putea fi sub forma unei reclame pe pagina de rezultate de cautare Google, sau un site din reteaua Google Display.

  Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informatii despre conținutul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setam cookie-uri anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea bazata pe aceasta informatie.

În conformitate cu politica de confidențialitate oferită de Google, vă puteti seta preferințele pentru modul in care Google face publicitate folosind pagina Google Ad Preferences, si, daca doriți, aveti posibilitatea să renuntati în întregime la publicitatea bazata pe interese prin setarile de cookie-uri sau prin folosirea permanenta a unui plugin de browser.